Home Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

almanakken Opgenomen zijn de Cadettenalmanakken die zijn verschenen tussen 1830 en 1940. De almanakken, die aanvankelijk jaarboekjes heetten, geven inzicht in het leven op de Koninklijke Militaire Academie, het cadettencorps en alle verenigingen. Men vindt lijsten met namen van cadetten, officieren, onderofficieren en docenten op de KMA. Vermeldenswaard is zeker het deel “Mengelwerk” in de almanakken, waarin uiteenlopende historische en literaire bijdragen te vinden zijn.

Indisch Militair Tijdschrift Het Indisch Militair Tijdschrift verscheen maandelijks in de jaren 1872-1942. Het behandelt een keur aan onderwerpen op het gebied van met name Nederlandse militaire aangelegenheden in voormalig Nederlands-Indië. Het blad is een belangrijke bron voor degene die onderzoek doen of geïnteresseerd zijn in de Nederlands-Indische militaire en koloniale geschiedenis.

Nederlandse Defensie Academie

Picturae, Heiloo