Militair Tijdschrift, volgnummer 97; 01/01/1870

Militair Tijdschrift, volgnummer 97; 01/01/1870

90

overeenkomstig de bepaalde voorschriften voor land- en zeemacht, want: De waardigheid van het Indische leger laat niet toe, dat een stelsel van benoeming, dal voor de Nederlandsche land- en zeemacht gewraakt wordt, op de Indische officieren van gezondheid van toepassing blijft; met andere vjoorden, hel arts-examen moet ook voor de Indische officieren van gezondheid verplichtend worden.

Wellicht komen wij later terug op de hulpmiddelen, die aan den Indi- schen militair-geneeskundigen dienst ten gebode staan,

LUCHTMANS. Batavia Februari 1870.

« terug