Militair Tijdschrift, volgnummer 8; 01/01/1873

Militair Tijdschrift, volgnummer 8; 01/01/1873

DE TOESTAND VAN HET INDISCHE LEGER.

Im Genusse des Friedens vergessea die Menschen gewöhnlich leichtfertig die ange- wandten Mittel, durch welche sie zu den Fruchten des Fricdes gelangt sind. Der Menscli ist sehr aufgelegt, die Vergangenheit !zli vergessen, und, indem er fiir die Gegcn- wart sich beschiiftigt, ist er für die Zukunft sehr unbesorgt.

Gerade in den Zeiten des Friedens erfor- dert das Kriegswesen die grüsste Aufmerk- samheit, damit es nie aan Representanten und Mittcln fehlt, die in jedem Augcnblicke einem habsüchtigen Feinde, welcher die Früehte des Friedens an sich bringen will, wirksam entgegen arbeiten kunnen.

Vou Gueeard, Eiicyklopadie der Kriegs- hmst zu Lande.

De Nieuwe Militaire Spectator heeft ons de eer aangedaan, //nog een woord" in het midden te brengen over hetgeen, naar aanleiding van de verplaatsing van den bestuurszetel, op blz. 121 en vlg. van den jaargang 1872 van ons tijdschrift voorkomt. Wij wenschen daarop met een enkel woord te antwoorden, vooral omdat wij er hoogen prijs op stellen, onze vrienden in het moederland zoo moge lijk de overtuiging te schenken, dat inderdaad meer voor de verde diging van Java en voor het Indische krijgswezen behoort te worden

1

« terug