Indisch Militair Tijdschrift, volgnummer 1; 01/07/1929

Indisch Militair Tijdschrift, volgnummer 1; 01/07/1929

n----------rn —inm—ittii —>frai—>>rri~i ir nirnfifir>ni<^ii>*wiiii i^ nu —inia% inoini

Kg

te

te

te te

te

te te

te

te te

te

te te te te te te'

te te te te

te te te te te te' te' te] te te

SÜ1Ü

IND. MILITAIR TIJDSCHRIFT.

INDISCHE KRIJGSKUNDIGE VEREENIGING.

ONDER REDACTIE VAN

P. A. COX

KAPITEIN VAN DEN GENERALEN STAF.

60e JAARGANG

1929 m&?-

ficc.

r^

BANDOENG.

TYP. N. V. BOEKHANDEL EN DRUKKERIJ VISSER 6 Co,

1929

X3(

te/

m

Wh

« terug